Mladi hrvatski liberali – Mladi HSLS Split

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ZA MLADE GRADA SPLITA

 

 

za razdoblje 2013.-2017. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Split, 05. Veljače 2013.

SADRŽAJ

 

 

1.    UVOD                                                                                                                                                                                                                              

2.    GRADSKA POLITIKA ZA MLADE: PRIORITETNA PODRUČJA     

 

2.1.         UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD                                                     

2.2.         ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO                                                     

2.3.         SOCIJALNA POLITIKA                                                                             

2.4.         SPORT, KULTURA, SLOBODNO VRIJEME                                              

2.5.         AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU                                                 

 

3.    ZAKLJUČAK                                                                                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Uvod

 

Dugogodišnjim praćenjem nerada, i manjka vizije za mladegrada Splita, Mladi hrvatski liberali/mladi HSLS-a, osjećaju potrebu da kroz ovaj program ukažu na najvažnije probleme mladih u gradu Splitu, njihove želje i zahtjeve, ali i da predlože svoju viziju plana i programa za mlade ovog grada.

 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u našoj županijiSplit bilježi najveće smanjenje svog ukupnog broja stanovništva, za čak 10.502 stanovnika manje (što je otprilike grad veličine Imotskog). MHL Split kao organizacija mladih daje svoje konstruktivne prijedloge i ideje, kako bismo poboljšali poziciju mladih u gradu Splitu; olakšali im put u njihovom obrazovanju, zaposlenju, i rješavanju ostalih životnih problema koji muče mlade ovog grada, a jedan od najvećih je stambeno zbrinjavanje.

Naš program je izgrađen na željama, i zahtjevima velikog broja mladih ovoga grada, ali s realnim idejama, prijedlozima te je odraz i pokazatelj slike života mladih u gradu Splitu. Predstavljamo ga kroz 5 točaka.

 

Split kao drugi najveći grad u zemlji po mnogoćemu zaostaje za nekim drugim gradovima, koji su izgradili čvrstu i jaku politiku za mlade, te se bore za njihov ostanak! Među velikim brojem mladih, pa tako i u našem gradu vlada stav; „Mladi - napustimo Hrvatsku“! A mladi HSLS-a poručuju: „ Mladi – izgradimo Hrvatsku!“.  „Tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u naš strah“, govorio je Siniša Glavašević.

 

Ostanimo i budimo korisni svojoj zajednici, svojoj regiji, svojoj domovini! Nije kasno da se isprave greške onih koju su ih napravili prije nas! Naše znanje je naša moć! Omogućimo našoj djeci, bolje sutra!

 

Zbog toga ovim programom želimo realno hodati po zemlji, pozitivistički, opipljivo! Jedino tako se možemo izvući iz naših pretpostavki koje su natopljene željama. A svi mi, zajedno možemo napraviti korak naprijed, za sve nas, i one koji tek dolaze! Takav Split želimo! Grad mladih – grad budućnosti!

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Gradska politika za mlade: prioritetna područja

 

2.1.        OBRAZOVANJE I STANDARD UČENIKA

 

Kvalitetno obrazovanje je preduvjet za stjecanje kompetencija (znanja, vještina i stavova, tj.vrijednosti) potrebnih za uspjeh pojedinca u društvu i uspjeh cjelokupnog društva u suvremenom svijetu. Zbog toga je važno da za bolju obrazovanost i informatizaciju mladih u gradu, ali i bolje uvjete u kojima će mladi Splita raditi,  napravimo sljedeće;

 

ü  Izgradnja planiranih, i  dovršenje/sanacija postojećih školau gradu kao jedan od prioriteta buduće gradske vlasti

 

ü  Osposobljavati  učenike za cjeloživotno učenje -omugućavati prekvalifikaciju mladih koji su završili  školu za poslove koji se manje traže ili je previše mladih te struke. Onima koji prihvate prekvalifikaciju  omugućiti prednost za zapošljavanje na način da se daju financijske olakšice onima koji ih zapošljavaju – (olakšice daje Grad iz fonda samo za ovo). Cilj  je smanjiti broj mladih na birou sa zanimanjima koja u startu smanjuju mogućnost zaposlenja, jer je preveliki broj te struke. Istovremeno u školama I fakultetima pomagati ostvarivanje programa za zanimanja koja imaju šansu zaposlenja u današnjem Splitu i svijetu—dakle Grad u suradnji sa biroom pomaže ustanovama obrazovanja da što kvalitetnije i sigurnije pripreme nove generacije za brži ulazak u svijet posla ( pomoći da se brže mijenja uspavanost obrazovnih institucija u uhodanim obrazovnim programima).

 

ü  Institucionalno kreditiranje studenata – riječ je o programu kojim se želi u Split privući i  zadržati najbolje studente, kao i Splićanima omogućiti studiranje u drugim gradovima i inozemstvu. Želimo forsirati izvrsnost , ponuditi najboljima da studiraju kod nas i pomoći našim najboljima da se dodatno obrazuju na najboljim sveučilištima.  Takvi pojedinci sklapaju ugovor s Gradom. Vrhunski sportaši nam daju prepoznatljivost a vrhunski stručnjaci nam daju pamet koja nas gura naprijed.

 

ü  Osnovati Centar za identifikaciju praćenje i rad s darovitim mladima 

 

ü  Informatika obvezan predmet - od ranih razreda osnovne škole 

 

ü  WiFi besplatan internet u centru grada, i u krugu većih gradskih znamenitosti. Grad treba osigurati uvjete i školama za ovo. Oprema učionica, plaćanje dodatnih učitelja.. . S malo sredstava  se  dosta može napraviti, nije sve u gradnji. Pamet treba nadograđivati i pomagati da se nadogradi.

 

ü  Uspostaviti lokalnu strategiju za poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja 

 

ü  Menza u centru -u centru grada mora postojati barem jedan zadovoljavajući studentski restoran-menza 

 

ü  Subvencionirani ljetni autobusni pokazi (iz prijedloga o profitabilnijem poslovanju Prometa) – dnevne karte, ljetni pokazi, noćne tarife jeftinije od dnevnih, stimuliranje odlikaša… 

 

ü  Produženje rada Sveučilišnje knjižnice (češći rad do kasnijih noćnih sati), svakako nastaviti s radom, te pronaći načina i za češći rad do kasnih sati. 

 

                         

2.2.       ZAPOŠLJAVANJE I PODUZETNIŠTVO

 

U strukturi nezaposlenih osoba prema dobi, krajem prosinca 2011. godine, najviše je bilo mladih osoba od 25-29 godine starosti (6.261). Udio nezaposlenih osoba prema dobnim skupinama u prosincu 2011. godine bilo je kako slijedi: 2.045 (4,7%) osoba od 15 do 19 godina, 5.997 (13,9%) od 20 do 24 godine, 6.261 (14,5%) od 25 do 29 godina. Promatrajući kretanje udjela nezaposlenih osoba po godinama starosti do recesijskih 2009.,2010. i 2011., evidentno je dolazilo do smanjivanja broja nezaposlenih mladih osoba te u isto vrijeme do povećavanja broja starijih osoba posebice starijih od 50 godina starosti. Taj se trend promijenio posljednjih godina na štetu mladih osoba. Dakle novog posla nema I to je gorući problem ovog Grada!

 

U vidu povećanja zaposlenosti i poticanja poduzetništva, Mladi HSLS-a predlažu sljedeće mjere:

 

ü  Promovirati I poticati korisnost te važnost stručne prakse stečene kroz volontiranje pri zapošljavanju novog kadra

 

ü  Potaknuti mlade na volontiranje tako da im se njihov volonterski rad uračunava u radni staž, ili da osobe s određenom brojem volontiranih sati, imaju prednost pri zaposlenju

 

ü  Gradske prostore ustupiti našim mladim poduzetnicima po povoljnijim uvjetima od tržišnih

 

ü  Mlade poduzetnike u prve dvije godine osloboditi od komunalnih i ostalih nameta, koji idu gradskoj ili županijskoj upravi

 

ü  Svakog poduzetnika koji zaposli novog mladog radnika,stimulirati na način da ima prednost u rješavanju svojih poslova u gradskoj administraciji , da ima određene male

popuste i da mu se omogućuje plaćanje nekih dažbina na rate pod povoljnijim uvjetima

 

ü  Pristupačni krediti za mlade poduzetnike – posebna linija za nove firme ljudi do 35 – godina—(samo kad uzme kredit mora ga i otplatiti) 

 

ü  Info-portal s kompletnim informacijama koje su potrebne za otvaranje obrta ili tvrtke  

 

ü  Fond zdravih ideja-potpore za inovativnost kroz javni natječaj kako bi se potaknula najjača prednost mladih – inovativnost! 

 

ü  Nagrade, stipendije I povlastice za one čiji znanstveni radovi doprinose jačanju gospodarstva u Gradu i koji se odmah mogu pretočiti u poslove.

 

ü  Jednogodišnje korištenje iksice za mlade koji su završili studij, i u potrazi su za poslom, a stanuju u najmu ( „student“ plaća 70 % iznosa realne cijene, ostalo subvencionira županija ili grad) 

 

 

 

 

2.3.        SOCIJALNA POLITIKA

 

Pod socijalnom politikom prema mladima podrazumijeva se sustav usmjerenih društvenih intervencija (kako privremenih tako i trajnih mehanizama i službi za potporu) u funkciji šansi te poticanja društvene solidarnosti i integracije. Ciljevi tih intervencija su pozitivan razvoj i socijalno uključivanje svih mladih, a posebice svih skupina koje trebaju dodatnu pozornost i potporu. U vidu unapređenja socijalne politike za mlade u Splitu, predlažemo:

 

ü  Olakšati redovito školovanje mladima iz obitelji slabijeg imovinskog statusa (kroz stipendije) Prosjek ocjena uz kontrolu kvalitete same ustanove u kojoj se stipendirani obrazuje daje veću stipendiju.

 

ü  Omogučiti brže rješavanje trajnog stambenog pitanja mladih obitelji (kupnja POS-ovih stanova po niskoj kamatnoj stopi i povlaštenoj cijeni kvadratnog metra). Nastaviti sa projektima ove vrste uz sklapanje ugovora sa Gradom o ostanku te obaveznom provjerom stvarnog stambenog  stanja svih koji apliciraju da se nebi ponavljali slučajevi iz prošlosti.

 

ü  Olakšati položaj mladih obitelji slabijeg materijalnog statusa i osoba s invaliditetom (novčana naknada za opremu novorođenoj djeci, subvencije prehrane dojenčadi i male djece, subvencija smještaja u jaslicama I vrtićima, subvencija školskih marendi, produženog ili cjelodnevnog boravka u osnovnoj školi, jednokratne novčane pomoći za učenika prvog razreda osnovne škole za neophodan školski pribor, subvencije troškova stanovanja). Nastaviti sa ovim programima uz pojačanje istih jer  danas u našem društvu najugroženija skupina i jest mlade obitelji. 

 

ü  Podupirati programe prevencije ovisnosti, raznih oblika delikvencije, nasilja

 

ü  Potaknuti gradsku vlast, na otvaranje Dječije psihijatrije u Splitu – (dječja i adolescentna psihijatrija je grana psihijatrije koja proučava duševne poremećaje, njihovo dijagnosticiranje, prevenciju i liječenje kod djece i adolescenata, osoba mlađih od 18 godina.To uključuje probelme s ovisnosti, promiskuitetno ponašanje, delikvenciju, loše obiteljske odnose...)

 

 

 

 

2.4.         SPORT, KULTURA, SLOBODNO VRIJEME

 

Split je grad vrhunskih sportaša, olimpijaca, grad velikih klubova i velikih trofeja! Grad koji njeguje tradiciju sporta, ali i dok se u neke ulagalo puste novce, neki su propadali, bili napušteni. Zbog toga se mi zalažemo za ravnopravnost među svim sportovima i svim sportašima! Zlatna medalja jednako sjaji i nogometašima i stolnotenisačima…

Želimo fair-play, jednake uvjete i mogućnosti za sve! Također bitno je da se sportom osim onih koji se njime bave profesionalno, mladi bave i amaterski! Privlačiti mlade u sport, organizirati česta natjecanja, nagrađivati uspješne, stipendirati najbolje! Takav Split želimo – zdrav i natjecateljski!

 

Isto tako želimo da Split bude grad kulture. Grad u kojem mladi aktivno žive i stvaraju kulturu grada, glazbenim i filmskim festivalskim programima, nastupima, izložbama, predstavama, edukativnim programima djece i mladih, stručnim usavršavanjem mladih talenata… Organiziranje radionica, znanstvenih skupova, likovnih akcija, performansima…

 

Gradu treba bogat i sadržajan program, koji će omogućiti da mladi u Splitu svoje slobodno vrijeme kvalitetno provode. Predlažemo;

 

ü  Otvoriti gradske prostore za aktivnosti udruga te osmisliti kvalitetno korištenje gradskih prostora (udruga mladih i raznih kulturnih/sportskih udruga)

 

ü  Otvoriti školske prostore te prostore mjesnih odbora za odvijanje različitih izvanastavnih edukacijskih, i zabavnih sadržaja

 

ü  Kreirati vodič za uključivanje mladih u sport, razne kulturne udruge (informacije o klubovima, udrugama, gdje se nalaze, čime se bave, kakav je njihov program…)

 

ü  Nagrade i stipendije za uspješne sportaše, ali i glazbenike, umjetnike, kulturnjake…

 

ü  Uređenje postojećih igrališta kako bi se osposobili za sportsko-rekreativne aktivnosti

 

ü  Izgradnja novih igrališta (gdje ih kronično nedostaje)

 

ü  Školske dvorane ustupiti mladima - osmisliti programe koji bi se odvijali u školskim sportskim dvoranama a za mlade.. napraviti natječaj na razini Grada za sportske udruge za treniranje djece za više škola zajedno. Time bi se postigla masovnost a i povoljnije cijene treniranja za djecu.

 

ü  Dom mladih - Nastaviti uređivati u suradnji sa mladima I slušajući i njihove ideje, prvenstveno sredstvima iz EU fondova. Konačno je vrijeme da se ta zgrada, centar splitskog života mladih stavi u funkciju i oživi!

 

 

 

 

 

 

2.5.       AKTIVNO SUDJELOVANJE U DRUŠTVU

 

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu podrazumijeva sve one aktivnosti na različitim područjima svakodnevnog života koje pridonose društvenoj intergraciji mladih. Mlade je potrebno stalno osnaživati u borbi za ljudska prava i razvoj demokratskog društva, što je u Europi prepoznato i potiče se kroz tkz. aktivno građanstvo;  također valja ih upoznati s njihovim mogućnostima, dužnostima, i onome što oni mogu učiniti za svoju lokalnu zajednicu, odnosno na koji način mogu djelovati. MHL Split predlaže;

 

ü  Uspostavu bilateralnih sporazuma sa što većim brojem europskih gradova u cilju razmjene mladih

 

ü  Poticati korištenje dijela učeničkih/studentskih domova za omladinski turizam

 

ü  Poticati i pomagati školska učenička vijeća, koji imaju ogromnu ulogu i spektar djelovanja

 

ü  Savjet mladih otvoriti prema samim mladima, da njegovi članovi predstavljaju i zahtijevaju želje i zahtjeve svojih mladih sugrađana

 

ü  Inkubator za udruge mladih

 

ü  Uvesti svakodnevne ljetne noćne linije – Split to zaslužuje!

 

ü  Izgrađivati biciklističke staze u Splitu – uređenje staza, nogostupa/kolnika prema zamišljenoj ruti po gradu na potezu Zenta – Duilovo – Stobreč uz uspostavu gradske šetnice do Stobreča obavezna izgradnja biciklističke staze.

 

ü  Zaštiti Marjan od izgradnje, raditi na njegovom očuvanju i osmišljavanju programa i  projekata kojima bi se Marjan oživio. Uređenje zelenih zona u Gradu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Zaključak

 

Ovo je prikaz temelja na kojem želimo graditi naš identitet, te za što se sve želimo boriti u gradu Splitu. Također naglašavamo, da ovaj program nije zatvoreni okvir van kojega mi, kao mladi HSLS-a, ne gledamo – već je on samo trenutni odraz najupečatljivijih problema u očima mladih Splita. Mladi HSLS-a Split, su otvoreni za sve prijedloge, ideje, projekte i inicijative koji za cilj imaju prosperitet, napredak, i boljitak mladih ovoga Grada. To je jedini naš motiv, i cilj za kojim se povodimo!

 

Nadamo se da će mladi pa i stari, prepoznati i podržati našu viziju mladih u Splitu, te da će neki od njih željeti pridonijeti što skorijem ostavrenju ovog cilja!

 

Odgovorno za mlade – odgovorno za Split!

 

 

 

Članovi Glavnog odbora MHL-a Split

 

Domagoj Grgić           _______________________________

 

Mateo Žuro                 _______________________________

 

Ana Prka                     _______________________________

 

Edi Barać                    _______________________________

 

 

 

                                                                             Predsjednik Mladih HSLS-a Split:

 

                                                                             _____________________________

 

                                                                                            Hrvoje Bašić

 

                                 

 

U Splitu, ____________ 2013. god