HSLS je u ožujku prošle godine predstavio svoj projekt revitalizacije Parka mladeži (Turske kule), nakon čega je na naš poziv održano niz akcija čišćenja parka. Time se prvi put u povijesti grada ovaj park ozbiljno vratio u fokus javnosti i sada imamo postavljene temelje za njegovo pravo oživljavanje...

HSLS je više puta na sjednicama Gradskog vijeća i putem medija prozivao gradonačelnika Baldasara na temu Turske kule, koji je otvoreno rekao da ga ona ne interesira; - neka se građani sami organiziraju i urede je, novca nema. Građani su se organizirali i očistili Tursku kulu, međutim od onog kasnijeg gradonačelnikova obećanja da će postaviti nove klupe i koševe, ukoliko se park očisti, i dan-danas nema ništa. Jedino što se konkretno učinilo nakon akcija čišćenja je, što je od strane Grada prihvaćen još jedan zahtjev HSLS-a, da se Turska kula stavi u popis zelenih zona koje uređuje gradska tvrtka Parkovi i nasadi.

Na slici vidite ostatke od klupa koje smo zatekli u jednoj od prvih akcija na Turskoj kuli. Danas ih uopće više nema...

Zašto?

Saznati ćete uskoro... :)