Donosimo pojedinačne vrijednosti projekata sa sjednice Vlade u Splitu:

1. Projekt poboljšanja prometne povezanosti otoka Hvara: Poljice - Sućuraj - Drvenik - čvor Ravča : 1.795.000, 00 kuna 

2. Projekt rekonstrukcije i dogradnje čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb - Split – Dubrovnik: 454.000 kuna

3. Darovanje nekretnine na Kamenu Gradu Splitu, u svrhu sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac: 95.200 kuna.

4. Promicanje ulaganja u Splitsko-dalmatinsku županiju: 7.200 kuna.

5. Stvaranje preduvjeta za realizaciju projekta -  Tehnološkog parka Split  darivanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split (dio bivše vojarne Sv. Križ Dračevac) Gradu Splitu, u svrhu izgradnje Tehnološkog parka Split i Prometnog centra Grada Splita: 128.240.000,00 kuna.

6. Darovanje nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Split (dio bivše vojarne Sv. Križ Dračevac) Splitsko-makarskoj nadbiskupiji : 84.720.000,00 kuna.

7. Darovanje Gradu Splitu nekretnina u Žrnovnici u svrhu stambene izgradnje: 49.205.000,00.

8. Darovanje garažnih mjesta Splitu: 104.250.000, 00 kuna.

9. Darovanje dijela nekretnine Gradu Splitu, u svrhu rekonstrukcije i dogradnje školske zgrade Osnovne škole Kamen-Šine : 2.849.000, 00 kuna.

10. Darovanje nekretnine u Gradu Splitu, u naravi zgrada-hotel za samce: 10.035.000, 00 kuna.     

11. Darovanje dijela nekretnine u vlasništvu države   u k.o. Kotišina Makarskoj i to u u komunalnu svrhu: 1.654.971, 00 kuna.

12. Darovanje nekretnina u državnom vlasništvu u k.o. Makarska-Makar Gradu Makarskoj, u naravi zemljište na gradskom dijelu Peškera: procjena - 34.000.000, 00 kuna.       

13. Darovanje nekretnina u k.o. Bast – Baška Voda Općini Baška Voda, u svrhu uređenja i privođenja gospodarskoj svrsi: 4.810.000, 00 kuna.

14. Sufinanciranje izrade prostornih planova u Splitsko-dalmatinskoj županiji: 408.630, 00 kuna.

15. Prijedlog zaključka u vezi potpore Ultra Europe kroz promidžbu i promociju u razdoblju od 2018. do 2022. godine: 4.500.000, 00 kuna.

Ukupno je to gotovo 430 milijuna kuna.

14.58 - Završen je otvoreni dio sjednice Vlade. Nakon zatvorenog dijela, potpisat će se strateški ugovori vrijedni 1,5 milijardi kuna.IZVOR: Dalmatinski portal

Foto: Joško Šupić