Hrvatski obrazovni sustav je trom, neefikasan, neučinkovit i zastarjel. Investicija u obrazovanje i razvoj ljudskih potencijala ključna je dugoročna mjera ozdravljenja gospodarstva i jedina koja osigurava razvoj Hrvatske kao društva.

Učenje je glavna poluga promjena u društvu, a znanje osnovni resurs razvoja. Kako bi učenje postalo temeljna vrijednost društva, a ulaganje u znanje najvrednija investicija, stoga Mladi HSLS-a predlažu:

1. Ukinuti testove i ocjenjivanje do 5. razreda osnovne škole u potpunosti – oslobodimo djecu straha od neuspjeha
2. Uvođenje nastave profesionalnog usmjeravanja – svi osnovnoškolski učenici jednom tjedno imaju jedan školski sat s profesionalnim savjetnicima, te provode dva tjedna na radnom mjestu kako bi učili o svijetu rada i sami lakše otkrili čime se žele baviti u budućnosti
3. Izrada kurikuluma koji ujedinjuje ravnomjerno obrazovanje, praktičan rad, umjetnost i tjelesnu kulturu
4. Uvođenje nacionalnog ispita za nastavnike, čime se podiže ljestvica standarda profesionalnosti u nastavi
5. Izdvajanje iz proračuna za obrazovanje i znanost povećavati do prosjeka EU (3% BDP-a) uz povećanje plaće učiteljima, nastavnicima, profesorima i znanstvenicima. Učitelji moraju u društvu imati isti status kao doktori i odvjetnici.
6. Inovacije te transfer novih tehnologija u gospodarstvo uvesti kao jedan od ključnih kriterija napredovanja u znanosti i visokom obrazovanju
7. Uvesti „Malu maturu“, kako bismo spriječili hiperprodukciju „odlikaša“
8. Smanjiti broj obveznih predmeta, a povećati broj izbornih predmeta na svim razinama obrazovanja
9. Poticati regionalni razvoj jačanjem mreže tehnoloških i znanstvenih parkova te uključiti stručnjake i znanstvenike iz dijaspore u obrazovanje i znanost Hrvatske
10. Za kraj, poseban naglasak je stavljen na uvođenje obvezne informatike od prvog razreda osnovne škole, što Mladi HSLS-a zagovaraju još od 2011. godine. I dok se neki bave uvođenjem vojnog roka, mi želimo uvođenje obavezne informatike od prvih razreda!

Ministru Barišiću, komisiji za izradu nove kurikularne reforme, struci i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti dajemo na javnu raspravu ove naše prijedloge.