U povratku sa dvodnevnog političkog savjetovanja vrha HSLS-a u Lovranu izvještavamo o bitnijim zaključcima. Ovo savjetovanje je inicijalno planirano kao priprema za lokalne izbore 2017. ali je zbog novonastalih okolnosti najviše poslužilo kao početak pripreme za iduće parlamentarne izbore koji se očekuju 11. rujna. 

Danas više nego ikada se pojavljuje potreba za razvijanjem demokracije, slobode pojedinca a posebice gospodarstva. Još jednom se naglašava kako je u srži političkog djelovanja HSLS-a razvijanje gospodarstva jer se jedino na taj način može stvarati istinski neovisna država koja ima dobre pretpostavke za daljnji razvoj. Nakon recentnih političkih događaja postaje jasno da je HSLS jedina stranka centra koja se iskreno i bez fige u džepu bori za jednakost prilika u društvu i stvaranje okvira za život i rad u državi zasnovanoj na tržišnoj ekonomiji, demokratskim vrijednostima i socijalnoj osjetljivosti za ugrožene skupine. 

Ova sanjana hrvatska još uvijek nije ostvarena i zato naša uloga na političkoj sceni postaje sve važnija te smo danas jedina prava stranka centra liberalnih vrijednosti. Stoga je zaključak nakon današnjeg dvodnevnog druženja liberala da se nema vremena za preveliko eksperimentiranje i da za iduće prijevremene parlamentarne izbore treba ući u koaliciju s onima koji mogu doprinijeti da se napokon ostvare ove temeljne vrijednosti a posebice da se napokon pokrene gospodarstvo ove države i da se počne strateški promišljati razvoj s naglaskom na primarnu proizvodnju, industriju i stvaranje dodane vrijednosti.


Lovran, 01.-03. srpnja 2016. godine