Ovog ponedjeljka je u prostorijama stranke održana interna prezentacija projekta od velikog značaja za Split, članovima Izvršnog odbora splitskog HSLS-a. Također, na predstavljanju su nazočili i neki vanstranački gosti.

Tročlani radni tim je predstavio inicijalnu verziju projekta pod nazivom "EPM" koji bi uskoro trebao biti predstavljen i široj javnosti u konačnoj verziji. Poznato je da su u novijoj povijesti Splita najveći realizirani projekti u gradu dolazili upravo iz redova HSLS-a, a da se radi o zaista značajnom projektu govori i činjenica da je jedan od gradonačelničkih kandidata došao na predstavljanje projekta.

Uz održanu prezentaciju, 3D simulacije, otkrivena je i maketa projekta koji bi zahvaćao područje na preko 30.000 kvadrata, a značajno bi mogao promijeniti vizuru Splita u budućnosti.

Uskoro više o svemu...