HSLS o stručnom zapošljavanju mladih

HSLS o stručnom zapošljavanju mladih

Ministre, putne troškove zaslužuju svi!
Mladi HSLS traže poništenje spornog aneksa Zakona prema kojem se plaćanje putnih troškova polaznicima stručnog zapošljavanja vrši na diskriminirajući način. Naime, nitko nije mislio na to da svim polaznicima stručnog, javni prijevoz ne odgovara i jednostavno nemaju alternativu.

Naknadu prijevoza treba isplačivati sukladno članku 67. Temeljenog kolektivnog ugovora.