Stranke vladajuće koalicije, HSLS i MOST u saborsku proceduru po hitnom postupku uputili su dva amandmana. U prvom amandmanu koji se odnosi na proračun predlažu manje novaca za političke stranke. Točnije da se iznos za financiranje političkih stranaka, predložen novim proračunom, a koji iznosi 62.850.000 kuna umanji te da on iznosi 48.000.000,00.

Tako bi za ovu godinu stranke dobile manje nego primjerice za prošlu, a prema amandmanu političke bi stranke dobivale više novaca s obzirom na samu zaradu države. Što više država zarađuje, stranke će dobiti više.

"Smanjenje potpore političkim strankama predlaže se stoga što smo procijenili da u postojećoj gospodarsko-ekonomskoj situaciji, a sukladno i opredjeljenjima izraženim u predizbornoj kampanji, političke stranke mogu djelovati i s tako umanjenim sredstvima za koja predlažemo da se dodijele Hrvatskoj zakladi za znanost", stoji u upućenom amandmanu.

"Mi u ime HSLS-a smatramo da se u Republici Hrvatskoj premalo izdvaja za znanost, svjesni smo trenutka u kojem se nalazimo, da je teško namaknuti sredstva i upravo smo iz tog razloga odlučili uputiti ovaj amandman na usvajanje Hrvatskom Saboru", kazao je predsjednik kluba zastupnika HSLS, HSLS, BUZ i nezavisne zastupnice Gordane Rusak, Dario Hrebak.

Hrebak napominje kako su za sljedeću godinu predviđena puno veća sredstva za političke stranke od prijašnje godine stoga je njihov plan smanjiti iznos koji se iz državnog proračuna izdvaja za političke stranke.

"Ove godine imamo oko 65 milijuna, koliko je predviđeno novim proračunom, a prošle godine je za političke stranke bilo izdvojeno 55 milijuna kuna. Mi se sada zalažemo da se taj iznos smanji na 48 milijuna kuna", objasnio je Hrebak te dodao kako je u saborsku proceduru na usvajanje poslan i drugi amandman u kojem predlažu da se razlika od 17 milijuna kuna prebaci za razvoj Hrvatske zaklade za znanost.

"Prijedlažemo da se iznos, predviđen proračunom za 2016. godinu od 80.624.000 kuna za razvoj Hrvatske zaklade za znanost, uveća i da on potom iznosi 95.474.000 kuna", objašnjava Hrebak.

"Ne vidimo problema u tome da političke stranke to ne prihvate. Bilo bi potrebno ići na izmjenu zakona jer su prema sadašnjem ta izdvajanja za političke stranke bila vezana uz rashode. Smatramo da to nije pošteno. Hrvatska je zemlja jedina u EU koja najmanje izdvaja za znanost i zbog toga se mi političari trebamo odreći dijela novca", zaključuje Hrebak .

"Što su rastrošnije, to više dobiju"

Tako bi se davanja za stranke trebala smanjiti za oko 14,5 milijunakuna koje bi se preusmjerile u Agenciju za znanost. "Tako se stranke solidariziraju sa svima na koje su rezovi utjecali", kaže Kovačić.

Hitna saborska procedura

Smanjenje potpore političkim strankama predlaže se stoga što smo procijenili da u postojećoj gospodarsko-ekonomskoj situaciji, a sukladno i opredjeljenjima izraženim u predizbornoj kampanji, političke stranke mogu djelovati i s tako umanjenim sredstvima za koja predlažemo da se dodijele Hrvatskoj zakladi za znanost.

Kako je način izračuna iznosa sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranka i nezavisnih zastupnika određen Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke, Bloka umirovljenika zajedno i nezavisne zastupnice Gordane Rusak te Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista predložit će izmjenu Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe po hitnom postupku kako bi se uskladio sa prijedlog iz amandmana na Prijedlog Državnog proračuna, stoji u amandmanu upućenom u Hrvatski Sabor, stoji u amandmanu upućenom u Hrvatski Sabor.

Izvor: Dnevnik.hr