12. točka dnevnog reda – Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi

 

  1. Stipendije Grada Splita

HSLS Split smatra da je općenito potrebno povećati broj stipendija, obzirom da je Split jedan od gradova s najmanjim brojem stipendija za učenike i studente. Želimo da se stipendije za učenike i studente u Splitu povećaju za 1000 kn, a onima van Splita za 2000 kn.

 

  1. Naknada za novorođenu djecu

HSLS želi popraviti loš demografski trend u gradu te povećati porodiljne naknade, kao što je vijećnik Zdeslav Benzon već dosada i tražio. Naknade u Splitu su među najnižima u zemlji, ako ne i najniže! Stoga mi predlažemo da se za;

   - 1. i 2. dijete naknada poveća sa 2000 na 5000 kn

   - 3. i 4. dijete naknada poveća sa 4000 na 10,000 kn

   - 5 i više djece sa 6000 na pravo korištenja gradskog stana

 

  1. Želimo izgradnju skloništa za žrtve nasilja

Apeliramo na sve nadležne službe da što hitnije prionu izgradnji skloništa za žrtve nasilja, obzirom da grad veličine Splita nema svoje vlastito sklonište, a brojke slučajeva s nasiljem su nažalost u porastu. Split što prije mora dobiti svoje sklonište za žrtve nasilja!

 

  1. Tko zapravo prima socijalnu pomoć?

Želimo da se napravi temeljita kontrola svih primatelja i korisnika socijalne pomoći, zbog potencijalnih prevaranata, ili ljudi koji ne ispunjavaju uvjete za primanje socijalne pomoći. Ne želimo da socijalnu pomoć primaju oni koji je najmanje zaslužuju.

 

  1. Splitski beskućnici

U Splitu još uvijek postoji veliki problem s nekolicinom nezbrinutih beskućnika, koji nažalost ne ostvaruju prava na korištenje prenočišta. Želimo da se zajedno u suradnji s udrugom Most pronađu svi beskućnici, a posebno oni starije životne dobi kako bi ih se adekvatno zbrinulo. Nitko ne zaslužuje, a pogotovo u podmakloj dobi da u našem gradu spava na otvorenom.

 

  1. Gdje je zapelo s POS-ovim stanovima?

Iako je korektno i pohvaliti početak izgradnje POS-ovih stanova na Kili, Split je i dalje grad koji ima veliki problem s dugačkom listom čekanja za POS-ove stanove. Gradnja je stala, a stotine stanaras su i dalje na listi. HSLS Split želi da se potakne nastavak gradnje POS-ovih stanova, jer očito je da interes za njima postoji i to u velikoj mjeri.

 

  1. Sramota Splita – stanovi za nezbrinutu djecu Doma Mestral ***

Svima nam je poznata problematika nebrinute djece iz doma Mestral, nedavno smo imali i akcije za štičenike Doma, naše Liberalke su ih vodile na utakmicu Hajduk-Inter Z., a i splitski Rotary je organizirao humanitarnu modnu reviju za izgradnju 3. kata Doma; no većina možda ni ne zna za program „okućavanja“ štićenika Maestrala nakon što postanu punoljetni. Ukratko, kada postanu punoljetni štićenici se osamostaljuju u dodjeljenim stanoviam u kojima žive uz nadzor svojih asistenata/skrbnika/socijalnih radnika.

Naime, Split je jedan o rijetkih gradova koji se može pohvaliti tolikim brojem nekretnina u svom vlasništvu, međutim pored toga, Grad apsurdno plaća najam za jedan takav stan, dok s druge strane Solin je poklonio jedan stan! Dakle, pored silnih gradskih stanova u Splitu, Grad Split plaća najam za 1 stan, dok je Grad Solin poklonio 1 stan. Sramota za drugi najveći hrvatski grad.

 

I dok u gradskim stanovima živi tko zna tko i pod kojim uvjetima, za djecu Mestrala ne možemo darovati barem 1 gradski stan, već ih uzimamo u najam. Ovo je odlična prilika da se „pročešlja“ lista korisnika gradskih stanova i istražimo tko sve živi na teret Grada. Postoje i osnovane sumnje da u nekim gradskim stanovima žive neke tkz. „face“ i „sportaši“, koji iznajmljuju svoje vlastite stanove, a žive u gradskim stanovima i još im Grad plaća komunalije?! Želimo da se taj popis objavi i dostavi javnosti!

 

U takvoj situaciji pričati kako nema stanova za djecu Maestrala je totalni apsurd i sramota Grada. Smatramo da bi uz djecu iz Maestrala zasigurno pravo na korištenje gradskih stanova trebale imati i obitelji s 5 i više djece.

 

 

20.  točka dnevnog reda - Prijedlog odluke o osnivanju Muzeja Domovinskog rata u Splitu, javne ustanove u kulturi grada Splita

 

Stav HSLS Ogranka Split je da je lokacija za Muzej Domovinskog rata totalno neprimjerena i slikovito pokazuje da se radi o stihijskoj i brzopletoj želji gradonačelnika da što prije otvori Muzej kako bi zadobio simpatije određene populacije. HSLS Split apsolutno podržava otvaranje takvog muzeja i smatramo da je on prijeko potreban zbog educiranja naših i budućih generacija, ali ne na ovakav način i na ovoj lokaciji.

 

 

42.  Izvješće o radu Savjeta mladih grada Splita u 2015. Godini

 

Savjet mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj razini.

 

HSLS predlaže da se na sljedećoj sjednici G.V. uvrsti točka dnevnog reda i standardu mladih u Splitu, te da se pozovu svi članovi Savjeta mladih da nama, gradskim vijećnicima, predstave svoje zahtjeve i prijedloge, kritike i želje... Kako bismo zaustavili možda i odseljavanje mladih iz našeg grada, ovim činom ćemo barem pokazati da nam je stalo za mlade i da imamo sluha za njihove probleme...

 

Vijećnik HSLS Split, Zdeslav Benzon

Predsjednik HSLS Split, Tonći Blažević

Tajnik HSLS Split, Hrvoje Bašić

Izvršni odbor HSLS Ogranka Split