1. Pitanje Gradonačelniku:
Prije više od godinu dana bili ste s tadašnjim Ministrom turizma razgovarali o potrebi otvaranja Turističke ambulante. Nakon toga ništa se vidljivo nije događalo po tom pitanju. S obzirom na broj turista u gradu Splitu ima li naznake što će biti s tom ambulantom i planira li se otvoriti za ovu sezonu. (Moj prijedlog je da bude u Biankinijevoj ulici umjesto u zgradi Toplica, jer je lakši pristup automobilom, a ima dovoljno prostora za tu ambulantu i prostor je u vlasništvu Grada. Usto bi se mogao i smanjiti zakup koji plaća DZ Splitsko-dalmatinske županije za dvije pedijatrijske ambulante na toj lokaciji). Takva ambulanta je samofinancirajuća, te nužna potreba grada.


2. Pitanje komunalnoj službi i Gradonačelniku:

Nedavno mi je kazano da uskoro istječe lokacijska dozvola za cestu kraj novog rodilišta. Ta je cesta od vitalne važnosti za cijeli KBC, ne samo za rodilište i može se dogoditi da zbog svakodnevnih gužvi i zastoja u prometu netko i strada, novorođenče, trudnica ili neki drugi pacijent.

Što se radi da se ta cesta izgradi, zašto se nije išlo u postupak iizvlaštenja i što će se dogoditi ako lokacijska dozvola istekne?


3. Pitanje Gradonačelniku:

Molim vas da nas izvijestite koliko je ljudi zaposleno i na koja radna mjesta u Gradsku upravu od stupanja ove administracije na vlast, koliko je više ili manje to u odnosu na početak mandata, te koliko je ljudi otišlo u mirovinu, redovnu ili s otpremninom.  

Koliko su veći troškovi za plaće zaposlenih u odnosu na početak mandata.Također bih slično izvješće molio i za gradska poduzeća i agencije. Ako je moguće volio bih znati i imena i prezimena zaposlenih.


4. Pitanje službi za EU fondove:

Molim vas da me izvijestite o dosadašnjim projektima u gradu Splitu koji su dobili sredstva iz fondova EU, dakle naziv projekta, zatražena i odobrena sredstva, te nositelja projekta i idejnog tvorca.

Hvala.