HSLS u Gradskom vijeću Splita ima 1 mandat, koji je podijeljen na 2 vijećnika.


Dr. spec. ginekologije Zdeslav Benzon

Rođen 11.7.1968. u Splitu. Oženjen, otac dvoje djece.

Osnovnu i srednju školu završio u Splitu, kao i Medicinski fakultet.

Specijalist za ženske bolesti i porode. Završio doktorski studij iz Kliničke medicine, u tijeku izrada doktorata čija je tema prihvaćena. Ima više publiciranih radova, od koji dva u Current contens.

Sudjelovao u više znanstvenih skupova  i tečaja kao predavač. Asistent na Medicinskom fakultetu u Splitu, predavač na Visokoj primaljskoj školi.

Zaposlen u KBC Split kao ginekolog.

Član pjevačkog Zbora Splitski liječnici pjevači čiji sam bio i predsjednik pet godina do 2014.

Kolumnist u časopisu za znanstvenu fantastiku Sirius B, povremeno pišem i glazbene, književne i filmske  kritike i članke u raznim publikacijama i na portalima.

Član HSLS-a od 1990. Bio predsjednik MHL-a Split, član Izvršnog odbora u više mandata, potpredsjednik u sadašnjem mandatu, član Malog vijeća HSLS-a, potpredsjednik Županijskog vijeća u dva mandata, član Velikog vijeća u nekoliko mandata. 

Danas je potpredsjednik splitskog HSLS-a i trenutni Gradski vijećnik, koji je podjelio mandat na pola sa svojim prethodnikom, predsjednikom HSLS Split, dipl. ing. Tonćem Blaževićem.


Prvi dio mandata u Gradskom vijeću


Dip.ing. Tonći Blažević

Rođen 30.04.1968. u Splitu.

Oženjen, supruga Mila, kćeri – Maja 10, Tina 16, Lucija 18 godina

Dipl.ing. elektrotehnike; programer–projektant 

Obrazovanje

2007 – stručni ispit – graditeljstvo –smjer elektrotehnika

1987-1994

Pohađao Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje (FESB) u Splitu. U siječnju 1994. godine diplomirao na smjeru Elektroenergetike (električne mreže).

1982-1986

Pohađao srednju elektrotehničku školu. Prve dvije godine tadašnja bivša gimnazija.

Radno iskustvo 

2008- danas

HEP – Proizvodno područje Jug ; rukovoditelj Centra Proizvodnje Dalmacije  (planiranje i vođenje hidroelektrana na području Dalmacije)

1994-2008

Hrvatska elektroprivreda – elektroenergetski dispečer ( smjenski rad)

poslovi  vođenja elektroenergetskog sustava na području Dalmacije (Prijenosno područje Split). 

HSLS 

2012.g. ( travanj) – Predsjednik HSLS Split.

Gradski vijećnik Grada Splita 2000-2005.godine  te od svibnja 2013.g.- lipnja 2015.g..

Član od ožujka 1992. godine. Jedan od osnivača MHL-a u Splitu.

HOBI

stripovi, knjige,

 

Tonći Blažević

dipl. ing. Tonći Blažević Predsjednik ogranka Split

Zdeslav Benzon

dr. med. spec. gin. Zdeslav Benzon Gradski vijećnik HSLS-a